پایان خروج داعشی‌ها از رقه و ادامه جنگ با باقی‌ مانده‌ها