افسانه آنلایندرباره ما

روزنامه افسانه می کوشد در راستای فعالیت رسانه ای امانت داری را الگوی خود قرار داده و بیان حقیقت و راست گویی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
می کوشیم شخصیت و حرمت و حفظ آبروی اشخاص را سرلوحه فعالیت رسانه ای خود قرار داده و از هرگونه توهین و هتک حرمت به اشخاص حقیقی و حقوقی بپرهیزیم.
می کوشیم با احترام به تمامی دیدگاه های موجود در جامعه بازتاب دهنده تنوع و تکثر دیدگاه های جامعه باشیم و امکان گفت و گو و بیان دیدگاه های مختلف را در رسانه فراهم آوریم.
می کوشیم آزادی قلم و بیان را پاس داشتنه و زمینه گردش آزاد اطلاعات در جامعه را فراهم آوریم.
امانت داری را سرلوحه کار خود قرار داده و و از هر گونه روزنامه نگاری مچ گیرانه و جنجالی و تخریب دیگران به شدت پرهیز می نماییم .
فعالیت در چهار چوب قانون اساسی و قانون مطبوعات را ارج خواهیم نهاد.
روزنامه نگاری توسعه را ارج می نهیم و تمامی تلاش خود را برای حرکت در مسیر منافع ملی حفظ تمامیت ارضی کشور انجام خواهیم داد.
ضمن احترام به تمامی اشخاص و سازمانها استقلال حرفه ای را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.
حق پاسخگویی و بیان نظر مخالف و منتقد در روزنامه را ارج نهاده و با فراق بال به استقبال نظرات مخالفان و منتقدان خواهیم رفت.
از هرگونه انعکاس اخباری که موجب ترویج خشونت، جنایت و بی نظمی در جامعه بشود به شدت پرهیز می کنیم و تلاش خود را برای ایجاد آرامش و امنیت در جامعه به کار خواهیم بست.

 


tablighat

tablighat