افسانه آنلاینآتش بس

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: هفته گذشته درهمان روزهایی که جنگل های کهگیلویه درآتش می سوخت درسازمان حفاظت محیط زیست گفتند به زودی مانورسراسری مقابله با آتش برگزار می شود . درحالی که هنوز برنامه ای جامع برای پیشگیری و کنترل آتش سوزی ها تهیه نشده و نیروها و امکانات بسیار کم است معلوم نیست این مانور تا چه اندازه آمادگی ها را در برابر خطر آتش سوزی بیشتر می کند. خطری که نتیجه گریز ناپذیر دخالت ها و دست اندازی های گروه های سودجو به زیست بوم درشکل های گوناگون از چرای بی رویه دام و تغییرکاربری زمین های مرتعی و جنگلی به کشاورزی و باغ شهرسازی و ویلاسازی روستایی و استفاده متنفذین از تالاب ها و دریاچه ها و منابع آبی چشمه ای و رودخانه ای برای کاربری های شخصی است. جاده سازی ها ازمیان مرغوبترین عرصه های طبیعی هم با هدف راه انداختن بورس بازی زمین هم به وسیله همان متنفذین وبا انگیزه جلو افتادن در رقابت های گروهی و پولی هم درسال های گذشته عرصه های
طبیعی را در برابر خطرهایی مانند سیل و آتش سوزی ناتوان کرد که بیشتر از همه جاده جنگل ابر و جاده جنوب کرمان، ویلاسازی سونامی گونه درگردنه حیران  و اسکان جمعیت و ساخت کارخانه سیمان در دشت موک نزدیک فیروزآباد فارس مشهورترین عرصه هایی بودند که درهمه ایران  قربانی تاخت و تاز سودجویان شدند و میلیاردها دلار نصیب آنها کرد.درحالی که سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و مراتع و محیط بانی بودجه ای برای استخدام نیروی بیشتر حفاظتی و خرید هلی کوپتر و وسایل پیشرفته خاموش سازی آتش ندارند و در همان آتش سوزی جنگل های کهگیلویه بیل کم آوردند. همین که تنها چاره آتش بیل است کنایه تلخی ازضعف شدید دربرابر خطر آتش است که سوی دیگرش ناتوانی دستگاه های رسمی و جوامع محلی است و راه حل هم دربرطرف کردن این ضعف است. توانمند سازی جوامع محلی با برنامه آموزش و امکانات و سازمان های غیردولتی فعال زیست محیطی فوری ترین و کارآمدترین چاره ای است که سایه سوزان آتش را از سر عرصه های طبیعی بر می دارد. اختصاص بودجه برای این راهکار با مخالفت همان کسانی روبه رو است که به منابع طبیعی چنگ انداخته و از آن سودهای کلان برده اند. تصادفی نیست که حتی هنوز یک اطلس مناطق درخطر آتش سوزی تهیه نشده چون نقشه این مناطق با عرصه هایی که به آنها دست اندازی شده و قربانی جنگل تراشی و مرتع سوزی و تغییرکاربری زمین ها و ویلاسازی ها وجاده سازی ها شده اند با هم منطبق می شوند. درست به همین دلیل  فوری ترین کار باید تهیه اطلس آتش سوزی ها باشد که البته بدون یک برنامه راهبردی وعمل گرایانه  بی فایده است. چنانکه اگر همه برنامه محیط زیست هم به آن مانورها محدود بماند بی اثر خواهد بود. هر برنامه هم با هدف دفع فوری خطر آتش سوزی باید از محدود کردن نفوذهای پولی و رقابت های منطقه ای برسرتصاحب عرصه ها شروع ششود که دولتی ها و مجلسی ها هم ازسال های گذشته درگیرآن بوده اند. جزیره آشوراده وشبه جزیره میانکاله دراستان گلستان که دولتی ها می خواهند آن را منطقه نمونه گردشگری کنند و جاده جنگل ابر که موضوع رقابت مجلسی ها دوره قبل بود و برای آن حتی نمایندگان فارس هم وارد رقابت شده بودند دو نمونه از رسانه ای شده ها بودند. مشکل درست درهمین نقطه است؛ اینکه حتی متولی هم حرمت امامزاده را نگه نمی دارد. این است که آتش بس ممکن نمی شود و آتش همچنان عرصه ها را تهدید می کند. هر برنامه ای برای پایان دادن به این تهدید هم درگرو پایان دادن به لابی ها و سودپرستی ها وممنوع کردن مسابقه برای تصاحب عرصه ها و منابع است که همه متنفذین و صاحبان قدرت های پولی و ناحیه ای و شرکایشان درلابی های قدرت و سیاست درآن شرکت کرده اند. فوری ترین کارهم برای تحقق آتش بس نمی تواند چیزی جزمنحل و تعطیل کردن این شرکت سهامی غیرمسئول و غیرپاسخگو باشد.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

tablighat

tablighat