افسانه آنلاینرئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحطلبان فارس: معرفي متخصصان كارآمد براي ارتقاء كارآمدي به شهرداري شيراز

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحطلبان فارس گفت: معرفي متخصصان كارآمد براي ارتقاءكارآمدي به شهرداري شيراز در دستور کار شورای هماهنگی اصلاحات قرار گرفته است.

كريم عباسي روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شوراي هماهنگي اصلاح طلبان استان به موضوعات شورا و شهرداري ورود خواهد كرد، افزود: با توجه به انتقادهايي كه در خصوص تخصص شورا مطرح شده است، اين شورا فارغ از ديدگاه هاي سياسي، افراد متخصصي را بعد از اجماع، به شوراي محترم و شهردار منتخب معرفي خواهد كرد.

وي ادامه داد: با توجه به اعتماد مردم به ليست شوراي هماهنگي اصلاحات در انتخابات گذشته، امروز هم بايد نظرات مشورتي اين شورا در انتصاب ها مورد توجه قرار گيرد. اين فعال سياسي اصلاح طلب تاكيد كرد: در صورتي كه نظرات مشورتي شورا مد نظر قرار نگيرد، كساني را كه براي منافع فردي خود به دنبال لابي گري هستند را به مردم معرفي خواهيم كرد. عباسي با بيان اينكه معرفي افرادي كه از سوي شوراي هماهنگي معرفي مي شوند به معني تحميل نظرات شوراي هماهنگي نيست، گفت: اصلاح طلبي يكي از شاخص هايمد نظر در خصوص افراد خواهد بود اما تخصص و كارآمدي فرد، گزينه مهمتري است. وي يادآور شد كه  قرار است هر يك از گروه ها و احزاب اصلاح طلب عضو شورا سه گزينه را معرفي كنند كه بعد از اجماع، افرادي به عنوان گزينه هايمد نظر شوراي هماهنگي به شورا و شهرداري معرفي شوند كه قطعا تلاش ما معرفي متخصصاني كارآمد براي ارتقاءكارآمدي شورا است.

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي اصلاح طلبان فارس اضافه كرد: معرفي افراد متخصص به شوراي شهر و شهرداري به معني دخالت و اعمال نظر در انتخاب، انتصاب و سهم خواهي نيست، بلكه براي همراهي در مسير ارتقاء توان كيفي كار انجام مي شود.

عباسي تصريح كرد: شوراي هماهنگي اصلاحات اعتقاد دارد كه بايد در كنار شوراي شهر باشد و در رفع آنچه امروز به‌‌عنوان يك نقيصه از سوي برخي منتقدان نسبت به شوراي پنجم شيراز مطرح مي شود، بكوشد.

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي اصلاح طلبان فارس با اشاره به تغيير احتمالي استاندار اين استان، با اعلام اين خبر كه به زودي جلسه اي در اين خصوص برگزار خواهد شد، گفت: در اين جلسه چگونگی ورود شورای هماهنگی به بحث استانداری بررسي و اگر در خصوص معرفي گزينه اي به اجماع رسیدیم، قطعا ضمن انجام مكاتبه، اطلاع رساني خواهيم كرد.

وي با تاكيد بر اينكه گروه هاي اصلاح طلب از دولت انتظار دارند كه به نظرات تاثيرگذاران در انتخابات توجه كافي داشته باشد، دولت فعلي را محصول اصلاحات دانست و گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در دو انتخابات گذشته زحمت اصلي را بر دوش داشت، انتظار از وزارت كشور اين است كه امروز هم از شورا نظر خواهي كند.

رئيس دورهاي شوراي هماهنگي اصلاحطلبان فارس در خاتمه با بيان اينكه تاکنون هيچ مكاتبه يا تماسي براي نظرخواهي پيرامون تغييرات احتمالي مديران در سطوح مختلف با شوراي هماهنگي و 21 عضو آن انجام نشده است، گفت: امروز آنقدر لابي هاي فردي تلاش ميكنند كه لزوم ورود شوراي هماهنگي به موضوع احساس شد.

* نگاه مسئولين به فعالیت های غیر دولتی باید اصلاح شود

نماينده مردم شيراز در مجلس شوري اسلامی گفت:  نگاه مسئولين دولتي به فعالیت های غیر دولتی باید اصلاح شود.

فرج الله رجبي روز گذشته در نشست تخصصی «نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقا سلامت روانی جامعه» با تصريح بر اينكه سازمان های مردم نهاد نقش اصلی را در «باز تعريف هنجارهای اجتماعی» دارند، بيان كرد: متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاری موارد مسئولین در عمل، ولع خاصی برای قبضه کردن امور دارند، در حالی که شعار اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست کاهش تصدی گری دولتی را سر می دهیم.

وي كه معتقد است تعداد کارمندان شهرداری شیراز به واسطه نبود نگاه کاهش تصدی گری در مدیریت قبلی آن، در چند سال گذشته به بالغ بر بیش از ده هزار نفر رسیده حال آنکه شهرداری پاریس  با ۶۰۰ کارمند اداره می شود، يادآور شد: وجود نگاه امنیتی به نهادهای غیر دولتی در یک دوره ۸ ساله باعث رکود شدید، تعطیلی  و عدم صدور مجوز این تشکل ها شد، در حالی که نگاه امنیتی بزرگترین آفت فعالیت سازمان های مردم نهاد است. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين مطلب كه مسئولين دولتي بايد بگذارند كه نهادهای مردمی با تفکر و اندیشه جدید گره گشای مسائل جامعه باشند، خاطرنشان كرد: در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که مسئولین دولتی اصرار دارند که به تشکل های غیر دولتی ارائه طریق و رهنمود دهند، در حالی که اساسا فلسفه تشکیل و فعالیت این سازمانها وجود نگاه جدید برای انجام امور است.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

tablighat

tablighat