افسانه آنلاینماجراچی ها

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: درجریان حادثه تروریستی تهران، عکس هایی از موبایل به دست هایی هم منتشر شد که درحال تصویربرداری ازساختمان مجلس بودند. اینها از جنس همان هایی بودند که ازآتش سوزی پلاسکو هم فیلم و عکس می گرفتند و در هرجای دیگری هم که سیل یا تصادف یا درگیری و نزاع باشد چنان شتابان خود را می رسانند و عکس وسلفی می گیرند که انگار بدون آنها حادثه تکمیل یا تمام نمی شود.

اینها که درکی از دامنه حادثه ندارند بدون احساس مسئولیت و با چهره های سنگی، ریسک حادثه را افزایش می دهند و مانع کار نیروهای امدادی و امنیتی می شوند. یک جور ماجراجویی با چاشنی خودنمایی دراینها هست که  چون درحاشیه امن یک حادثه جایی پیدا می کنند-درحالی که هیچکدامشان برای مقابله با حادثه آمادگی ندارند ویا ازآن آسیب نمی بینند می توان نام ماجراچی را به آنها داد.

اینها کسانی اند که ازیک ماجرا فقط ابعاد نمایشی و بدون خطر آن و قسمتی را که خودشان بدون هیچ هزینه ای درآن حضور دارند می فهمند وهیچ درک یا احساس مسئولیتی درباره قسمت های دیگر که شماری ازهمشهریانشان درخطرهستند ندارند . ماجراچی ها به این واقعیت تلخ کاری ندارند که دریک حادثه تروریستی، شماری کشته  شده اند و دیگران هم درساختمان گرفتارشده و درخطرکشته شدن هستند و نیروهای امنیتی هم درتنشی ترین شرایط درگیرند . آنها خیلی خونسرد و شیک درحال عکس گرفتن هستند تا با به اشتراک گذاشتن آن عکس ها دراصل خودشان را نشان بدهند. ماجراچی ها به این رفتار آسیبی معتادند و هرجا حادثه بدی روی می دهد آنها هم هستند. کسانی که می توانند یک صحنه دلخراش تصادف و آتش سوزی یا درگیری را تماشا کنند و ازتماشای آن هیجان زده
می شوند و عکس و فیلم می گیرند و برای دیگران می فرستند و این برایشان تنوع و زنگ تفریح است بیمارند و باید درمان شوند. درحالی که  عده دیگری درآن حوادث ازمیان می روند و آسیب می بییند و اموال و دارایی شان هم نابود می شود هیچ احساس مشترکی درسلفی بگیران ایجاد نمی کند. آنها عکس های خود را به اشتراک می گذارند ولی احساسشان را به اشتراک نمی گذارند. اینها بخش های آماتوری ماجراچی هایی هستند که درطیف گسترده ای
 از رفتارهای پرخطر رانندگی درخیابان ها و جاده ها یا نزاع های دسته جمعی و اختلاف های خانوادگی به دنبال یک جور اثبات فردی و ارضای تمایلات بیمارگونه خود هستند و می خواهند خاطره های بد ازتجربه های سرکوب شخصیتی را که دریک دوره طولانی تحمل کرده اند پاک یا جبران کنند. اینها قربانیان خشونت و نشانه های
 یک مسئله حاد اجتماعی در مقیاس جهانی هستند که سیاست و سرمایه آن را زمینه سازی  می کنند. ولی همه ماجراچی ها آماتور نیستند ونیمه حرفه ای هایی هم هستند که خودشان آگاه یا ناآگاه بخشی ازماجرا می شوند مانند آنان که سفارت آتش می زنند یا درگیری های مسلحانه مانند مورد رامهرمز ایجاد می کنند یا با انگیزه های مدت دار و یا ناگهانی، اسید پاشی می کنند. ماجراچی های حرفه ای تمام عیاری هم هستند که  درسیاست و بازار جهان فعالند و جنگ داخلی راه می اندازند و برسرملت ها بمب می ریزند. شناخته ترینشان نیمه تاجر - نیمه دیوانه هایی هستند که درکاخ سفید گرم تحریک و فروختن اسلحه اند و حتی ازگفتن یک تسلیت به مردم ایران عاجزند و وزیرخارجه نفتی شان هم با استفاده از نام جعلی خلیج فارس درسخنانش، سیگنال های تحریک کننده
می فرستد. این ها وبا همکارانشان  درهمه جا ساختار سیاسی و امنیتی جهان را به ویروس خود آلوده کرده اند .آنها که به تماشای خشونت خو کرده اند به نوع ضعیف ویروس آلوده اند و آنها که خشونت و جنگ و ترور راه می اندازند به انواع قوی تر و کشنده تر ویروس آلوده شده اند. فرهنگ و سیاست و اقتصاد جهان با اینها بیمار شده که هرکشوری به گونه ای به آن مبتلاست وهرکس نشانه های بیماری را یک جورنشان می دهد. ولی همه بیماران ازآماتور وحرفه ای  دریک چیز مشترکند. ماجراچی اند وهر کدامشان به فراخور حال خود از ماجرا نه تنها زیان نمی بینند که سود هم می برند.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید