افسانه آنلاینمسابقه با جريمه

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: از آغاز سفرهاي تابستاني امسال مانند هميشه بيشترين تصادف ها ناشي از سرعت غيرمجاز و سبقت غيرمجاز و توجه نداشتن به جلو بوده است. اينها به همراه نزديك به 80 موردي كه پليس از چندسال پيش در جدول نرخ جديد جرائم رانندگي رسانه اي كرد،  همان هايي هستند كه بيشتر رانندگان آنها را مرتكب مي شوند ولي باز هم همه تخلف ها نيستند. درحالي كه همان 80 مورد هم زيادي و نشانه مسابقه رانندگان با جريمه ها هستند كه اثرشان روز به روز كمترشده است. چون تخلف به يك خرده فرهنگ منفي تبديل شده كه ريشه در نوع مديريت فضاي ترافيكي دارد.

نكته مهم در جدول تخلف ها هرج و مرج طلبي رفتارهاي ترافيكي است. غيرمنطقي بودن رفتارهايي مانند گذاشتن كودك در آغوش راننده و آزاد گذاشتن شان براي جست و خيز آنقدر آشكار و آزارنده است كه به هيچ توضيحي نياز ندارد. رانندگان و ديگر سرنشين ها درهنگام حركت كمترين توجهي به كودكان ندارند و اگر بخواهيد به آنهايي كه سر و دست كودكانشان از پنجره اتومبيل بيرون است هشدار بدهيد خسته مي شويد. هنگامي كه آنها به كودكانشان بي توجهند آيا حق ديگران، برايشان مهم است؟ ضعف فرهنگ عمومي در رانندگي بخش مهمي ازضعف عرصه عمومي و واماندگي در توسعه انساني است. جريمه ها تا به حال نتوانسته به رشد فرهنگ رانندگي كمك زيادي كند. افزايش جريمه ها تا سقف 200هزار تومان نقش عامل ترس را بيشتر از فرهنگ سازي و پيشگيري تقويت كرد ولي  پس از مدتي ترس هم مقهور عادت به تخلف شد.  بيشترين دستاورد جدول جديد، درآمد بيشتر براي پليس راهنمايي و رانندگي بود ولي رفتار ترافيكي رانندگان را بهتر نكرد. جريمه بايد يك بخش اساسي كنترل رفتار ترافيكي باشد به شرط آنكه با استانداردسازي شبكه و پيشگيري و آموزش بهتر همراه شود. لازمه پيشگيري آن است كه پليس شرايط سخت تري براي دادن گواهينامه ايجاد كند (براي نمونه آزمون رانندگي در همه گونه شرايط واقعي گرفته شود ) ازمتقاضيان تست هوش گرفته شود.. از جهت فني هم كارهايي مانند موظف كردن خودروسازها به نصب سيستم هاي كنترل سرعت بر روي اتومبيل ها اقدامي اساسي است. كاهش تبليغات هم نقش پيشگيرانه دارد. جاذبه رانندگي كه درچند سال گذشته جوانان دختر و پسر و زنان ميانسال را سرمست كرده بود حالا به نوجوانان هم كشيده شده. پدپده اي كه ناشي از تبلیغات پيدا و پنهان است و ايراني ها به دليل ضعف فرهنگي و رقابت هاي بيجا به آساني جذب آنها مي شوند. ضعف آموزش مربوط به دستگاه هاي كنترل و نظارت است كه دراين مورد از رانندگان بي توجه ترند. ضعف آموزش چنان شديد است (برخي از رانندگان هنوز حق تقدم را بلد نيستند) كه اختصاص يك شبكه تلويزيوني براي آموزش رفتار ترافيكي به زحمت آن را جبران مي كند. گذشته از نارسايي شبكه ترافيكي خيابان ها و پياده روها و كمبود پاركينگ خود جدول پليس هم نقايصي دارد و برخي تخلف ها مانند حمل تمام اعضاي خانواده با موتورسيكلت وحمل بار با آن، بوق زدن (و نه فقط بوق هاي شيپوري)، نزدن راهنما، نوشته هاي روي بدنه و شيشه عقب، سواركردن بيش از ظرفيت اعلام شده، رعايت نكردن حداقل سرعت مجاز، حركت درميان خطوط، رفتارهاي ديگر آزارانه عمدي مانند چراغ زدن و تند وكند راندن و دورزدن عابران پياده در اين جدول نيامده كه اگر همراه با حركت هاي خلق الساعه كامل شود جدولي شكل مي گيرد كه حل معماي آن  گروه زبده اي از متخصصان ترافيكي مي خواهد كه در ترافيك ايران جايشان بسيار خالي است. نشانه اين خالي بودن هم اين است: فقط پنج كتاب جدي در مورد مهندسي ترافيك منتشر شده كه سه تا از آنها ترجمه است. بي دليل نيست كه درشهري مانند شيراز شاهكارهايي مثل گذرهاي رودخانه خشك يا تقاطع ضربدري روي پل بازار انقلاب ساخته مي شود يا پلي كه دربزرگراه شش باندي حسيني الهاشمي ساخته اند چهار بانده است. سهم ساختارهاي فيزيكي غيراستاندارد و فقر آموزش و عقب افتادگي درتكنولوژي و ديوانسالاري درادامه تخلف هاي نهادي شده و عادت شده كمتر از تمايل رانندگان به بي نظمي نيست. بي نظمي ريشه درنوع نگاه مديريت عمومي به جريمه ها داردكه فقط شامل رانندگان مي شود و براي هيچ خودروساز و قطعه ساز و جاده ساز و مديران اداره هايي كه با ترافيك سروكار دارند رديف جريمه تعيين نشده است. شايد يكي از دلايل پنهان راننده ها به ادامه عمدي تخلف ها همين باشد.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید