افسانه آنلاینما و بنیتا در رشته نامرئی

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: همه ما در فاجعه مرگ بنیتای 8 ماهه مقصریم. درحالی که یک لحظه غفلت پدر و مادرش و فرصت طلبی دو سارق معتاد عوامل اولیه بوده اند، رشته ای نامرئی ازنابسامانی ها و بی تفاوتی ها و ناکارآمدی ها که هم فردی و گروهی و هم ساختاری اند زمینه ساز فاجعه بوده اند. ماجرا در مشیریه درجنوب شرقی تهران روی داده که درست درگلوگاه خروجی شهر است و به خاطر نیمه حاشیه ای بودن و انسجام اجتماعی ضعیف مانند همه مناطق شبه شهری از این دست درگذر ترانزیتی مجرمان است و ریسک رفتارهای بزه درآن بالاست. ولی خانواده هایی که در این مناطق ساکنند نسبت به خطرهای ناشی از این وضع، هوشیار نیستند و از کودکانشان مراقبت کافی ندارند. عاملی که در مناطق مجاور مشیریه درپاکدشت و ورامین زمینه ساز ناپدید شدن کودکان با روندی افزایشی بوده است. نظارت پلیس براین مناطق ضعیف بوده وتیم های گشت درهمه 24 ساعت فعال نیستند با این هشدارکه الگوی زمانی فعالیت مجرمان به ساعت های روز منتقل شده وگزارش های پلیس تهران هم نشان می دهد بیشترین سرقت اتومبیل وسرقت از خانه ها در روز بوده اند. دو سارق ادعا می کنند به دنبال شیشه بوده اند ولی سرعت عمل آنها درسرقت پراید ثابت می کند آنها برای همین آنجا بوده و در مدتی که پی فرصت پرسه می زده اند دیده نشده ان . چون در مناطق حاشیه شهر، مجرمان بیشتر از پلیس حضور دارند. ولی این خطر را حتی ساکنان آن نواحی جدی نمی گیرند. چون پلیس فقط به هشدار اکتفا می کند و آموزش نمی دهد. کاری که با تلویزیون شدنی است و رسانه ها و به ویژه تلویزیون که فراگیرترین رسانه است درست در همین نقطه مقصرند. مردم هم مقصرند که تا حادثه ای برای خودشان پیشامد نشود آن را باور نمی کنند وگرنه این از اصول ابتدایی است که کودکان هیچگاه نباید تنها و به حال خود گذاشته شوند. ولی مانند پدرآتنا و پدر و مادر بنیتا هزاران پدر و مادر دیگر به این اصل بی اعتنا هستند و با وجود همه هشدارهای پلیس بازهم زمینه ساز فاجعه می شوند. مانند مورد شهرستان دالاهو درهفته گذشته که درآن یک دختربچه 4ساله با گلوله اسلحه شکاری کشته شد که برادر6ساله اش با آن بازی می کرد. درحالی که پدر بی خیالشان اسلحه پر را در دسترس آنها رها کرده بوده. دستگاه های کیفری نیز در مورد بنیتا مقصرند، چون دیده بانی نمی کنند.  چرا یک مجرم سابقه دار با بیشتر از صد عنوان جرم از زندان آزاد می شود و می گذارند آزادانه درخیابان ها  بگردد و بزه کاری کند. چرا به این مجرم پابند امنیتی زده نمی شود؟ و چرا مسئولان این دستگاه ها یک صدم حساسیت و مراقبتی را که درمورد معترضان سیاسی و رسانه ای و فعالان سیاسی دارند درمورد مجرمان اعمال نمی کنند؟ این مجرمان چرا درفرایندهای روانکاوی بازپروری نمی شوند وآنها را به اردوگاه کار اجباری طولانی مدت نمی فرستند و می گذارند در رفت وآمد بی پایان میان زندان و خیابان، آنچنان بی رحم شوند که کودک 8ماهه را رها کنند. چرا یک هزارم حساسیتی را که درمورد آنچه که بد حجابی در اتومبیل می دانند دارند درباره اتومبیل های مشکوک به جرم مشهود ندارند. مگر نمی گویند اتومبیل، حریم خصوصی نیست و می توانند آن را دیده بانی و تجسس کنند پس چرا پراید سرفتی از این قاعده مستثنی شده  و چرا مجرمانی که به راحتی یک پراید را با کودک 8ماهه می دزدند و تا پاکدشت به فاصله چند کیلومتری می برند انگار درحریم خصوصی هستند هیچ پلیسی آنها را نمی بیند. سارق پراید گفته آن را دریک منطقه دورافتاده پاکدشت رها کرده. پراید 6شبانه روز درکنار خیابان بوده. چگونه باورکنیم هیچ ساکن آنجا و هیچ پلیسی آن را ندیده؟ دراینجا باز هم ضعف انسجام اجتماعی وضعف دیده بانی پلیس و نبود تیم های گشت عامل زمینه ساز فاجعه مرگ بنیتا بوده است. بسیاری از موارد مشکوک را مردم می بینند و به پلیس خبر می دهند.

ساکنان محل چرا پراید را در این 6 روز ندیده اند؟ یک علت از همه مشخص تر است. درمناطق حاشیه ای سطح هوشیاری و حساسیت مردم به نسبت ضعف انسجام اجتماعی و انباشته شدن تهدیدها کاهش می یابد به جای آنکه بیشتر شود. همین وارونگی زمینه ساز فاجعه و لخته اصلی در آن رشته نامرئی است که ما را به بنیتا گره زده است. این رشته به این دلیل نامرئی است که مانمی خواهیم آن را و نقش و مسئولیت مان را درآن ببینیم. چند بنیتا و آتنای دیگر باید قربانی این بی مسئولیتی ها شوند تا به خود بیاییم و به وظایف اصلی مان عمل کنیم؟

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید